Adaptacija » Pirmos dienos darželyje

Pirmosios dienos darželyje:

 

       Pirmą dieną atvykę su vaiku į darželį, supažindinkite jį su auklėtoja. Suteikite auklėtojai galimybę užmegzti ryšį su vaiku ir trumpai pabendrauti. Vaikas, matydamas jūsų prielankumą darželio darbuotojams, galės jais pasitikėti. 

 

       Išeidami atsisveikinkite ramiai ir trumpai. Labai ilgas ir liūdnas atsisveikinimas gali paskatinti vaiką galvoti, kad darželyje nutiks kažkas blogo. Nors ir labai sunku palikti verkiantį vaiką, atsispirkite norui jį guosti ir raminti, jei jau pakilote eiti. Mažylis, matydamas, kad verkimu gali jus priversti pasilikti, kitą kartą verks dar stipriau ir ilgiau. Geriau sukurkite judviejų trumpą ir smagų atsisveikinimo ritualą, pavyzdžiui, du apkabinimai ir bakstelėjimas į nosį arba slaptas pamojavimas pro langą.

       Svarbu vaikui priminti, kada sugrįšite jam suprantamais laiko terminais (po pietų miego, kai pavalgys vakarienę ir kt.). Jokiu būdu nevėluokite. Gali būti, kad mažylis labai liūdės, pyks ir verks, bet aplinkui bus auklėtojos, kurios padės jam nusiraminti ir įsitraukti į veiklą. Dauguma vaikų, tėvams išėjus, ganėtinai greitai apsipranta ir gerai jaučiasi darželyje. Kartais tėveliai nenorėdami liūdinti vaiko išeina slapčia. Toks elgesys griauna vaiko pasitikėjimą tėvais, sukelia daug nerimo. Jie jaučiasi apgauti ir palikti vieni nesaugioje aplinkoje.
 
       Į vaiko nerimą reaguokite rimtai: atkreipkite dėmesį į tai, kas jam baisu, neneikite ir nesijuokite, nenuvertinkite mažylio jausmų, taip pat nesistenkite papirkti jo saldainiais ar pramogomis. Pabandykite suprasti, išsiaiškinti, kas kelia daugiausiai nerimo: gal jis mano, kad išėję nebegrįšite, gal bijo nepažįstamų vaikų. Išlikite ramūs, pozityviai nusiteikę ir kartokite, kad atvažiuosite vaiko pasiimti. Priminkite, kad darželyje jis išmoks naujų dalykų ir susiras draugų. Jei įmanoma, paprašykite auklėtojos, kad pasikalbėtų su juo asmeniškai, padėtų nusiraminti.
 
      Įsigilinkite ir į savo jausmus. Tiek vaikai, tiek ir tėvai dažniausiai nerimauja pirmomis dienomis, kai vaikas pradeda lankyti darželį. Tai yra taip pat normalu, tačiau vaikai labai greitai perskaito tėvų nežodinius signalus ir perima nerimo jausmus. Kai tėvai jaučiasi kalti ar sunerimę, kad palieka vaiką darželyje, mažylis tai greitai pajaučia. Jei norite, kad jūsų vaikas kuo greičiau apsiprastų ir grupėje jaustųsi laimingas, pasistenkite išlikti kuo ramesni.
 
       Svarbu žinoti, kad vaiko nenoras lengvai išsiskirti su tėvais ar globėjais rodo jo saugų prieraišumo stilių – jis tiki, kad galite jį apsaugoti nuo pavojų, ir gali jums tai parodyti. Palengva mažylis supras, kad jūs visada sugrįžtate, jumis galima pasitikėti, taip pat taps savarankiškesnis ir mokysis bendrauti su įvairiais žmonėmis.
 
      Tačiau  jei atsiskyrimo nerimas tęsiasi labai ilgai ir trukdo vaikui kasdieniame gyvenime, vertėtų susirūpinti, ar vaikas neturi rimtesnių psichologinių problemų.  Prireikus pagalbos kreipkitės į vaikų psichologus ar psichoterapeutus.