Praktinė informacija » Lankymo taisyklės

Lankymo sąlygos ir tvarka

     

Lankymo sąlygų ir tvarkos  tikslas yra maksimaliai gerbti visų vaikų bei pedagogų poreikius.

 

           Pageidautina, kad vaikas darželį lankytų reguliariai.

 

           Vaikus į darželį galima atvesti ne anksčiau kaip 7.30 val., o pasiimti ne vėliau kaip 18.00 val. Pageidautina, kad vaikai į darželį būtų atvedami  iki pusryčių 9.00 val.

 

           Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

 

              Vėluojantys nepertraukinėja auklėtojų organizuojamų veiklų proceso ir laikosi tylos.

 

           Apie vaiko neatvykimą į darželį dėl ligos ar kitų priežasčių prašome pranešti telefonu nuo 7:00 val iki 7:30 val.  Taip pat prašome pranešti, kada vėl planuojate pradėti lankyti.

 

           Įstaigą gali lankyti tik sveiki vaikai. Į ugdymo įstaigą nepriimami vaikai, sergantys užkrečiama liga arba turintys temperatūros. Jei liga pasireiškia darželyje, vaikas turi būti pasiimamas nedelsiant.  

 

           Jeigu vaikas suserga užkrečiama liga, prašome nedelsiant informuoti apie tai darželio direktorę. Ateinant į darželį po ligos, būtina gydytojo pažyma, kad vaikas yra sveikas.

 

           Tėvai privalo informuoti pedagogus apie vaiko specifinius sveikatos sutrikimus  (alergiją maistui ir kitkam, buvusias operacijas, traumas, epilepsiją ir kt.).

 

           Pasibaigus vaiko pratinimosi laikotarpiui, pageidaujame vaiką paliktigrupėje vieną, nes tėvų buvimas blaško kitų vaikų dėmesį ir trukdo kokybiškai ugdomajai veiklai.

 

           Tėvų pareiga nustatyti vaikų elgesio ribas, laikantis visuomenėje nusistovėjusių bendravimo ir elgesio normų. Domėtis vaikų elgesiu darželyje, o esant reikalui, jį koreguoti. 

 

          Tėvai privalo kontroliuoti, ką vaikai nešasi į darželį. Griežtai draudžiama atsinešti ir spintelėje palikti bet kokius medikamentus, maisto produktus  (saldumynus, kramtomąją gumą ir pan.) ir kitus daiktus (pinigus, kosmetikos priemones, papuošalus ir pan.) keliančius pavojų vaikų sveikatai. 

 

          Dėl vaikų saugumo ir higienos, draudžiama neštis iš namų žaislus, knygeles ar kanceliarijos produktus. Vaikas neturėtų taip pat ir iš darželio išsinešti daiktų, žaislų.

 

         Vaikus rengti patogiais drabužėliais atitinkančiais vaiko amžių ir gebėjimus (pvz. batai su lipukais, ne su raišteliai ir pan.). Turėti avalynę, skirtą avėti viduje, ir atsarginių drabužių spintelėje.

 

         Vaiko spintelėje turėtų būti tik “ Atmintinėje tėveliams“ išvardinti daiktai.

 

         Vaikus iš darželio pasiimti gali tik tėvai. Jeigu vaiką pasiima kiti asmenys (broliai, sesės, močiutės, auklės ir pan.) tėvai privalo iš anksto parašyti prašymą. Atvykęs asmuo pasiimti vaiką, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, priešingu atveju vaiko iš įstaigos neleisime pasiimti.

 

          Atvedus ir pasiimant vaiką į/iš įstaigos, tėvai turi apie tai informuoti dirbantį grupės personalą. 

 

          Laiku atsiskaityti (iki einamojo mėnesio 5 dienos) už vaiko išlaikymą darželyje.

 

          Vykdyti Paslaugų teikimo sutarties sąlygas.