Veikla » Savaitės ritmas

Savaitės programa:

 

 Pirmadienis   -     Kūrybinės dirbtuvėlės
                                 Muzikos ir teatro studija

                                 Eksperimentų ir bandymų diena (pirmasis mėnesio pirmadienis)

 

 Antradienis  -       Komunikacinių gebėjimų ugdymo valandėlė "Kalbos takučiu"
                                 Anglų k.
                                Muzikos ir teatro studija

 

 Trečiadienis  -     Jaunųjų gamtininkų draugija

                                Sportuojame visi drauge

                                Meno terapija

 

 Ketvitrtadienis -  Geografijos labirintuose

                                Karpinių ir popieriaus plastika

 

 Penktadienis  -   Muzikos ir teatro studija

                               Kulinarijos pasaulyje ( paskutinysis mėnesio penktadienis)