Veikla » Savaitės ritmas

Savaitės programa:

 

 Pirmadienis   -    Kūrybinės dirbtuvėlės
                                 Muzikos ir teatro studija

                                 Eksperimentų ir bandymų diena (pirmasis mėnesio pirmadienis)

 

 Antradienis  -      Komunikacinių gebėjimų ugdymo valandėlė "Kalbos takučiu"

                                 Jaunųjų gamtininkų draugija

                                 Karpinių ir popieriaus plastika

 

 Trečiadienis  -    Anglų k.

                                Sportuojame visi drauge

                                Meno terapija

 

 Ketvitrtadienis -  Geografijos labirintuose

                                 Muzikos ir teatro studija

 

 Penktadienis  -   Muzikos ir teatro studija

                                Kulinarijos pasaulyje ( paskutinysis mėnesio penktadienis)